Personal Information

Tên
Trần Khắc Phả
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95724
Last Modified 2023-10-06 00:29:39

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Thời
Mẹ Đào Thị Vệ
Siblings ♂️ Trần Khắc Mai
Family ID 95720
Last Modified 2023-10-06 00:27:21

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍