Personal Information

Tên
Trần Hệ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97174
Last Modified 2023-10-08 12:43:23

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Diễn
Mẹ Họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Em Hệ
Family ID 97172
Last Modified 2023-10-08 12:42:18

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍