Personal Information

Tên
Trần Đôn Tư
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96169
Last Modified 2023-10-07 01:58:27

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Bằng
Mẹ Lê Thị Thưởng
Siblings ♂️ Trần Đôn Hoan
♂️ Trần Đôn Hợp
♂️ Trần Đôn Ba
Family ID 96159
Last Modified 2023-10-07 01:53:19

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Nghĩa quân Phan Đình Phùng, bị giặc Pháp bắt giết