Personal Information

Tên
Trần Đôn Bằng
Sinh 1839
Giới tính ♂️ Male
Mất 1914
Person ID 95328
Last Modified 2023-10-08 13:02:16

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Nhung
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Đôn Hy
Family ID 95327
Last Modified 2023-10-05 06:54:17

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Thưởng
Children ♂️ Trần Đôn Hoan
♂️ Trần Đôn Hợp
♂️ Trần Đôn Ba
♂️ Trần Đôn Tư

Spouses ( 2 )

Spouse
Unknown

Sự kiện

1839
Birth Entering into life.

📍

1914
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thí sinh chữ Hán, Phó Lý trưởng thôn.

Là cụ Tổ của Cánh, 1839 – 1914 thọ 75 tuổi, khoa sinh, thí sinh chữ Hán, làm phó lý trưởng thôn và thư ký cho cụ Lê Ninh - người anh hùng xướng nghĩa Cần vương. Vợ cụ là con nhà trâm anh thế phiệt, là em gái ruột Lê Khanh - quan Bố chánh triều Nguyễn có vợ đầu là em gái Phan Đình Phùng sinh ra cậu Ấm Ninh và vợ 2 sinh ra cố nội Lê Hiền cho nên vợ cụ là 0 ruột Lê Ninh, trung tâm dinh thự xưa trên khu đất nhà Lê Hiền thôn Trung Nam.