Personal Information

Tên
Phan Thị Ân
Sinh ---- Hằng Nga (Nga Lộc – Can Lộc)
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 94377
Last Modified 2023-09-08 13:41:12

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Kiểu
Children ♂️ Trần Hiểu

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍 Hằng Nga (Nga Lộc – Can Lộc)

----
Death Mortal life terminates.

📍