Personal Information

Tên
Nguyễn Thị Bình
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Person ID 97680
Last Modified 2023-10-09 06:44:31

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Nguyễn Ái
Mẹ Đoàn Thị Tam
Siblings ♀️ Nguyễn Thị Liên
♂️ Nguyễn Quang Thông
♀️ Nguyễn Thị Thái
♀️ Nguyền Thị Lưu
♂️ Nguyễn Quyền
Family ID 97670
Last Modified 2023-10-09 06:40:38

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

Additional Information

Additional Info

công nhân lâm nghiệp