Personal Information

Tên
Nguyễn Quyền
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Person ID 97689
Last Modified 2023-10-09 06:46:41

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Nguyễn Ái
Mẹ Đoàn Thị Tam
Siblings ♀️ Nguyễn Thị Liên
♂️ Nguyễn Quang Thông
♀️ Nguyễn Thị Thái
♀️ Nguyễn Thị Bình
♀️ Nguyền Thị Lưu
Family ID 97670
Last Modified 2023-10-09 06:40:38

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍