Personal Information

Tên
Lê Thị Đôi
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96665
Last Modified 2023-10-07 11:26:32

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Trọng Liệu
Mẹ Lê Thị Ba
Siblings ♂️ Lê Thước
♀️ Lê Thị Ba
♀️ Lê Thị Bốn
♀️ Lê Thị Năm
♀️ Lê Thị Sáu
♀️ Lê Thị Bảy
♀️ Lê Thị Chín
♂️ Lê Trọng Huyến
Family ID 96661
Last Modified 2023-10-07 11:24:06

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Bà Chiu, Bà Ấm Tám