Personal Information

Tên
Lê Hùng
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95780
Last Modified 2023-10-06 01:13:50

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Bách
Mẹ Họ Lê
Siblings ♂️ Lê Hổ
Family ID 95771
Last Modified 2023-10-06 01:10:57

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phan
Children ♂️ Lê Bi
♀️ Lê Thị Tói

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍