Personal Information

Tên
Lê Hổ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95776
Last Modified 2023-10-06 01:12:51

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Bách
Mẹ Họ Lê
Siblings ♂️ Lê Hùng
Family ID 95771
Last Modified 2023-10-06 01:10:57

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍