Personal Information

Tên
Đô Chỉ Huy Sứ Đồng Tri Thiêm Sự
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94290
Last Modified 2023-09-08 12:42:20

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đăng Như
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Chánh Đội trưởng Đồng Tri Thiêm Sự
Family ID 94289
Last Modified 2023-09-08 09:43:40

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị La

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍