Personal Information

Tên
Võ Thị Mực
Sinh ---- người làng Phù Minh. Nay là xã Thiên Lộc, huyện Căn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Giới tính ♀️ Female
Mất ---- nghĩa trang Cồn Độ
Person ID 97896
Last Modified 2023-10-09 12:26:45

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Bảo
Children ♀️ Lê Thị Lộc
♂️ Lê Trang
♀️ Lê Thị Lan
♀️ Lê Thị Huệ
♂️ Lê Bùi

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍 người làng Phù Minh. Nay là xã Thiên Lộc, huyện Căn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

----
Death Mortal life terminates.

📍 nghĩa trang Cồn Độ