Personal Information

Tên
Trần Văn Tiếu
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95734
Last Modified 2023-10-07 10:52:26

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Huỳnh
Mẹ họ Lê
Family ID 95733
Last Modified 2023-10-06 00:35:34

Spouses ( 1 )

Spouse
Phạm Thị Chắt
Children ♂️ Trần Trọng Đạt

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

tục gọi là Cố Hoát

làm khán suất tộc biểu; thọ 73 tuổi

Không có con, ông bà Tiếu xin một người con trai ở xã Đức Thanh (Thanh Lạng) làm con nuôi, lập tự đặ tên là Trần Trọng Đạt (tục gọi cháu Hoát).