Personal Information

Tên
Trần Văn Thể
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98210
Last Modified 2023-10-10 07:55:32

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Đức
Mẹ họ Lê
Family ID 98208
Last Modified 2023-10-10 07:54:31

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍