Personal Information

Tên
Trần Văn Lương
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95657
Last Modified 2023-10-07 08:01:54

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Hòa
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Mục
♂️ Trần Văn Đạo
♂️ Trần Văn Thúc
Family ID 95651
Last Modified 2023-10-05 14:36:38

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Chín
Children ♀️ Trần Thị Hét
♀️ Trần Thị Tiu
♀️ Trần Thị Tỉu

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

tục gọi ông Hét Thử