Personal Information

Tên
Trần Văn Hỷ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98181
Last Modified 2023-10-10 02:23:26

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Trinh
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Tường
Family ID 98177
Last Modified 2023-10-10 02:19:42

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê - vợ ông Hỷ
Children ♂️ Trần Đích
♂️ Trần Tán

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍