Personal Information

Tên
Trần Văn Hoá
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96374
Last Modified 2023-10-07 06:50:18

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Phái
Mẹ Họ Phan
Family ID 96373
Last Modified 2023-10-07 06:49:25

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍