Personal Information

Tên
Trần Văn Hồ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96277
Last Modified 2023-10-07 06:05:26

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Dĩnh
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Phố
Family ID 96275
Last Modified 2023-10-07 06:03:03

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Văn Hồng

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍