Personal Information

Tên
Trần Triều
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94307
Last Modified 2023-09-08 12:48:52

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Chánh Đội trưởng Đồng Tri Thiêm Sự
Mẹ Đinh Thị Thám
Siblings ♂️ Trần Đình
Family ID 94305
Last Modified 2023-09-08 12:46:18

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị Cường
Children ♂️ Trần Tuấn
♀️ Trần Thị Tộc
♀️ Trần Thị Cành
♀️ Trần Thị Úc

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍