Personal Information

Tên
Trần Thị Nguyệt
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 98885
Last Modified 2023-10-11 13:47:09

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Xuân
Mẹ Đào Thị Tiến
Siblings ♂️ Trần Điền
♀️ Trần Thị Xuân
♀️ Trần Thị Tỉu
♂️ Trần Nam Hải
Family ID 98877
Last Modified 2023-10-11 13:09:44

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

lấy chồng Nga Lộc, tên xã mới là Thường Nga