Personal Information

Tên
Trần Nhiêu Đản
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96488
Last Modified 2023-10-07 07:43:50

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Dái Đản
Mẹ Trần Thị Đôi
Siblings ♂️ Trần Đích Đản
Family ID 96487
Last Modified 2023-10-07 07:42:50

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍