Personal Information

Tên
Trần Liễn
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98594
Last Modified 2023-10-10 14:44:43

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Nghiện
Mẹ Hoàng Thị Út
Siblings ♀️ Trần Thị Chắt
♀️ Trần Thị Tam
♀️ Trần Thị Tứ
♂️ Trần Nguyễn
♀️ Trần Thị Sáu
♂️ Trần Liên
Family ID 98590
Last Modified 2023-10-10 14:41:26

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Chắt
Children ♂️ Trần Lê
♂️ Trần Lê Hồ
♂️ Trần Lê Lợi
♂️ Trần Lê Lý

Sự kiện

----
Death Mortal life terminates.

📍