Personal Information

Tên
Trần Lê Thứ
Sinh 1938
Giới tính ♂️ Male
Person ID 99354
Last Modified 2023-10-12 13:49:44

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Ngọc Tri
Mẹ Trần Thị Tư
Siblings ♂️ Trần Văn Tuệ
♀️ Trần Thị Quế
♀️ Trần Thị Tứ
Family ID 99347
Last Modified 2023-10-12 13:44:36

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị Hương
Children ♀️ Trần Thị Lan Anh

Spouses ( 2 )

Spouse
Lê Thị Ninh
Children ♂️ Trần Quốc Trung
♂️ Trần Quốc Tuyến

Sự kiện

1938
Birth Entering into life.

📍