Personal Information

Tên
Trần Đức Phong
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94793
Last Modified 2023-09-09 14:37:20

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Nhật Chiếu
Mẹ họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Đức Hiển
Family ID 94792
Last Modified 2023-09-09 14:36:24

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍