Personal Information

Tên
Trần Đôn Tuyển
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95237
Last Modified 2023-10-05 02:46:09

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Hoành
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Hoành
Family ID 95235
Last Modified 2023-10-05 02:45:04

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Đôn Nang

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍