Personal Information

Tên
Trần Đôn Thuỳ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95313
Last Modified 2023-10-05 06:49:58

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Thi
Mẹ họ Nguyễn
Siblings ♂️ Trần Đôn Khuông
♂️ Trần Đôn Tĩnh
♂️ Trần Đôn Bôn
♂️ Trần Đôn Vành
Family ID 95298
Last Modified 2023-10-05 06:45:07

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Đôn Lan

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍