Personal Information

Tên
Trần Dậu
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95964
Last Modified 2023-10-07 00:01:56

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Trứ
Mẹ Họ Trần
Siblings ♂️ Trần Năng Mão
Family ID 95962
Last Modified 2023-10-07 00:00:36

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍