Personal Information

Tên
Nguyễn Thị Nhị
Sinh ---- Yên Hồ
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 98510
Last Modified 2023-10-10 13:51:39

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Phúc Cảnh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍 Yên Hồ

----
Death Mortal life terminates.

📍