Lương Thị Huỳnh

  0
  3

  Personal Information

  Name
  Lương Thị Huỳnh
  Born ----
  Gender ♀️ Female
  Died ---- táng ở nghĩa trang 1 họ Lê Công Trung Lễ

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Lê Chữ
  Children ♂️ Lê Doán
  ♀️ Lê Thị Thơ
  ♂️ Lê Duân

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍 táng ở nghĩa trang 1 họ Lê Công Trung Lễ

  Additional Information

  Additional Info

  cụ Lương Thị Huỳnh người làng Hạ Tứ, Đức Thọ. Bà dạy dỗ con cháu rất nghiêm. Khi hai con trai đã trưởng thành có nghề nghiệp, vợ con; Bà giao nhà, đất ở thị xã Hà Tĩnh cho các con rồi về Trung Lễ làm phận sự người con dâu, trông nom vườn tược, ruộng hương hỏa thờ phụng tổ tiên. Bà mất năm 1958. Mộ ông bà cùng táng ở nghĩa trang 1 họ Lê Công Trung Lễ