Personal Information

Tên
Lê Thị Ba
Sinh ---- xã Đức Nhân (nay là xã Bùi La Nhân)
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97182
Last Modified 2023-10-08 12:50:42

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Đôn Hoan
Children ♀️ Trần Thị Chắt
♂️ Trần Đôn An
♂️ Trần Đôn Ngụ
♂️ Trần Đôn Ban
♂️ Trần Đôn Xuân
♂️ Trần Đôn Sáu

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍 xã Đức Nhân (nay là xã Bùi La Nhân)

----
Death Mortal life terminates.

📍