Lê Thị Ba

  0
  4

  Personal Information

  Name
  Lê Thị Ba
  Born ---- xã Đức Nhân (nay là xã Bùi La Nhân)
  Gender ♀️ Female
  Died ----

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Trần Đôn Hoan
  Children ♀️ Trần Thị Chắt
  ♂️ Trần Đôn An
  ♂️ Trần Đôn Ngụ
  ♂️ Trần Đôn Ban
  ♂️ Trần Đôn Xuân
  ♂️ Trần Đôn Sáu

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍 xã Đức Nhân (nay là xã Bùi La Nhân)

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍