Personal Information

Tên
Lê Nữ Cẩm Thạch
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97998
Last Modified 2023-10-09 13:36:25

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Tám
Mẹ Lê Thị Sỹ
Siblings ♂️ Lê Ngạc
♂️ Lê Thiện Phố
♂️ Lê Nam Trà
♀️ Lê Nữ Cẩm Lệ
♂️ Lê Nam Yến
♂️ Lê Kim Anh
Family ID 97989
Last Modified 2023-10-09 13:29:45

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍