Personal Information

Tên
Lê Dái Hiệp
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96725
Last Modified 2023-10-07 12:04:26

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Vượng
Mẹ họ Phạm
Family ID 96723
Last Modified 2023-10-07 12:03:13

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

đi sang Lào và Thái Lan rồi thất tích