Personal Information

Tên
họ Trần - Vợ ông Cự
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 95190
Last Modified 2023-10-05 02:05:16

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Công Cự

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Con gái thứ 2 họ Trần.