Personal Information

Tên
Bà Lạng
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97075
Last Modified 2023-10-08 09:02:17

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Thảo
Mẹ họ Đào
Siblings ♂️ Trần Mộc
Family ID 97074
Last Modified 2023-10-08 09:01:12

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

lấy chồng về Đức Bùi