Personal Information

Tên
Bà Hòe Lượng
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97088
Last Modified 2023-10-08 09:08:32

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Tuân
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Tuấn
♀️ Bà Cu Vi
Family ID 97083
Last Modified 2023-10-08 09:06:08

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍