Personal Information

Tên
Bà Điền Nhung
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96101
Last Modified 2023-10-07 01:29:12

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Chưởng
Mẹ họ Trần
Siblings ♀️ Bà Ngoéc Mịch
♀️ Bà Cháu Thái
♂️ Trần Đôn Ký
♀️ Bà Cu Ban
♂️ Trần Đôn Nhạ
♂️ Trần Đôn Tụng
Family ID 96088
Last Modified 2023-10-07 01:21:34

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍