Personal Information

Tên
Trần Văn Ức
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95816
Last Modified 2023-10-06 01:29:23

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Chính Đạo
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Giác
♂️ Trần Văn Đính
♂️ Trần Văn Phó
Family ID 95809
Last Modified 2023-10-06 01:25:21

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍