Personal Information

Tên
Trần Văn Ấn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96027
Last Modified 2023-10-08 08:24:00

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Học
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Trường
Family ID 96023
Last Modified 2023-10-07 00:36:26

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phạm
Children ♂️ Trần Văn Phước

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thí sinh chữ Hán, đậu thứ hai trường tỉnh.