Personal Information

Tên
Trần Đạm
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94369
Last Modified 2023-09-08 14:11:19

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khôi
Mẹ Đinh Thị Dương
Siblings ♂️ Trần Kiểu
♂️ Trần Đàm
♂️ Trần Dị
Family ID 94359
Last Modified 2023-09-08 13:21:46

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍