Trực hệ Thủy Tổ Trần Đăng Như

TRỰC HỆ CỤ TRẦN ĐĂNG NHƯ 21, 20, 17 HAY BAO NHIÊU ĐỜI ? [pdf-embedder url=”https://dongtoctranle.com/wp-content/uploads/2021/09/dongtrannguyenhan.pdf”] Sơ đồ phả hệ Trần Huyền Thông (Trần Đăng

Đặc điểm thứ hai

Đặc điểm này cũng cần nói rõ cho con cháu được biết, năm 1968 theo chủ trương của nhà nước cải tạo đồng ruộng nên

Hỗ trợ kỹ thuật website
Nếu mọi người cần bổ sung thông tin gia phả thì xin liên hệ
BAN CÁN SỰ