Personal Information

Tên
Trần Văn Tố
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96746
Last Modified 2023-10-07 12:13:23

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Phó
Mẹ họ Phạm
Family ID 96745
Last Modified 2023-10-07 12:12:36

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍